Välkommen till Projekt Hagastaden

Klicka på de gula knapparna för ytterligare information

 

HA40 = P-hus strimlan samt dagvattenmagasin, SVEAB

HA51 = Kvarter 2, Einar Mattsson

HA52 = Kvarter 3, Veidekke

HA53 = Kvarter 4, Ikano

HA54 = Kvarter 5, Einar Matsson

HA55 = Kvarter 51, Oscar Properties

 

HA56-57 = Mötesplatser väst för Värtabanan, Züblin

HA58 = Mötesplats öst för Värtabanan, Züblin

HA59 = Mötesplats för byggherrar ovan tunneltak

Insatsplan

Copyright © All Rights Reserved.