Välkommen till Projekt Hagastaden

Klicka på de gula knapparna för ytterligare information

 

HA40 = P-hus strimlan samt dagvattenmagasin, SVEAB

HA41 = Kvarter 36, Atrium Ljungberg

HA51 = Kvarter 2, Einar Mattsson

HA52 = Kvarter 3, Veidekke

HA53 = Kvarter 4, Ikano

HA54 = Kvarter 5, Einar Matsson

HA55 = Kvarter 51, Oscar Properties

 

HA56-57 = Mötesplatser väst för Värtabanan, Züblin

HA58 = Mötesplats för byggherrar ovan tunneltak (övre)

HA59 = Mötesplats för byggherrar ovan tunneltak (undre)

HA60 = Kvarter 50, Oscar Properties

HA61 = Kvarter 6, Veidekke

HA62 = Kvarter 7, Familjebostäder

HA63-64 = Mötesplatser öst för Värtabanan, BDX

Insatsplan

Senast uppdaterad 2018-01-10

Copyright © All Rights Reserved.